Senirkent Yükseliş Vakfı Olağan Vakıf Genel Kurul Toplantısı Yapıldı.


Senirkent Yükseliş Vakfı olağan genel kurul toplantısı 28 Ocak 2012 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı için 29 ocak 2012 tarihinde saat 13.00 de Isparta Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya Senirkent, Büyükkabaca, Uluğbey ve Yassıören Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Üyesi M. Ceylan Erdön, MHP Senirkent İlçe Başkanı Uğur Kalağan, vakfın önceki başkanları, yöneticileri ve kurucu üyelerin yanı sıra hemşehrilerimiz katıldı.Toplantının açılış konuşmasını Vakıf Başkanı Av. Faik Yıldız yaptı. Vakfın çalışmaları hakkında bilgiler veren Yıldız konuşmasında; “her türlü sıkıntıya rağmen gazete çıkarmaya devam ettik. Gazete çıkarmanın ne derece zor ve meşakkatli bir iş olduğunu içinde olmayan bilemez.” dedi. Vakfın düzenlediği pikniklerle ilgili bilgiler de veren Yıldız, “4 yıllık fakülte ve yüksek okulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi başarılı hemşehrilerimize burs vermeyi sürdürdük. Isparta dışında faaliyet gösteren vakıf, derneklerin tertiplediği etkinliklere katıldık. Dr. İbrahim Karaer tarafından hazırlanan Senirkent kitabının basımını Ankara Derneğimizi gerçekleştirdi. Kitap çalışması bulunan Hüseyin Halıcıoğlu, Erol Civelekoğlu ve Mehmet Arif Yüksel’in kitaplarını vakfımız aracılığıyla basımını hedefliyoruz. Vakfımızın kuruluşundan bu yana muhasebe işlerini ücretsiz yürüten hemşehrimiz Adnan Ayan’a bir plaket vermeyi uygun gördük. Vakfımıza bir yer kazandırmayı hedeflemiştik ancak gerçekleştiremedik. Yeni yönetime seçileceklerin ilk hedefi bu olmalıdır diye düşünüyorum. Yeni seçilecek yönetim ve denetim kurulu üyelerine yapacakları çalışmalarda başarılar dilerim.” dedi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan teşekkül ettirildi. Divan Başkanlığına Senirkent Belediye Başkanı Hüseyin Baykal, Başkan Yardımcılığına Muharrem Bardak, Katipliklere Şenel Karakaya ve Halil İbrahim Ayaz seçildi.
Divan Başkanı Hüseyin Baykal, “divan oluşumunda gösterdiğiniz teveccühe teşekkür ediyorum. Yükseliş Vakfının lafzına uygun bir yönetim anlayışı ile toplantımızı yöneteceğimizden kimsenin endişesi olmasın diyerek gündem maddelerini okudu. Hazurun tarafından yapılan oylama ile gündemin 10 madde olarak yapılması oy birliği ile kabul edildi.
Muhasebeci hemşehrimiz Adnan Ayan’a hazırlanan plaket vakıf önceki başkanlarından Av. Necati Şahin tarafından verildi.
Vakfın 2009-2011 yıllarını kapsayan faaliyet raporu Vakıf Başkanı Av. Faik Yıldız tarafından okundu. (Okunan faaliyet raporunu gazetemizin sayfalarında bulabilirsiniz) Denetim kurulu raporu okundu. Raporlar üyeler tarafından oy birliği ile ibra edilerek kabul edildi.2011 yılı gelir-gider bilançosunun okunmasının ardından Muhasip Ali Gür söz alarak, “vakfın mevcut gelir durumu ile fazla bir iş yapması söz konusu değildir. Mutlaka bu vakfa bir gelir temin edilmelidir. Gazete aboneleri hiç değilse yıllık abone bedellerini öderler ise gazete yayın hayatına devam edebilir. Değilse bu şartlarda ne gazetenin çıkması ne de burs verme imkanı kalmayacaktır.” dedi.
Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçilmesine geçildi. Ecz. Ramazan Ziya Örmeci’nin hazırladığı liste oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Ecz. Ramazan Ziya Örmeci, Öğretmenler Mehmet Fidan, Erdal Ulukan, Erkan Türker, Şaban İliksiz, emekliler Mehmet Ali Karcı ve Müjdat Umutlu yönetim kurulu asil üyeliklerine seçildiler.
Vakıf önceki başkanlarından Opr. Dr. Ş. Levent Başyiğit ve Okutman Erol Civelekoğlu denetleme kurulu asil üyeliklerine seçildi.
Dilek temenni konuşmalarının ardından Vakıf Başkanlığına seçilen Ecz. Ramazan Ziya Örmeci hem teşekkür hem de yapacakları çalışmalarla ilgili bilgileri içeren konuşmasını yaptı.
Toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.