0246 511 41 26 Nöbetçi Eczane :

  EVLENDİRME MEMURLUĞU

EVLENDİRME MEMURLUĞU

EVLENDİRME MEMURUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLUKLARI

  * 07.11.1985 tarih ve 18921 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Nikâh akdi işlemlerini yapmak ve bu konuda gerekli kayıtları tutmak 

EVLENME BİLGİ VE BELGELERİ

GEREKLİ BELGELER

1.     Aile Hekiminden Sağlık Raporu (VDRL-HBS   AG-AKDENİZ ANEMİSİ    AKCİĞER MİKRO FİLMİ)

2.     Nüfus Cüzdanları Aslı ve Fotokopileri 

3.     4’er adet Vesikalık Fotoğraf

4.     Kırtasiyeden Evlenme Zarfı

5.     İkametgah Adresleri(Nüfus Müdürlüğünden) 

Not  : İstenilen belgelerin Bir Hafta önceden getirmesini rica eder mutluluklar dileriz...

 

EVLENME SIRA VE TARİHİ

1.     Evlenme günlüdür.

2.     İş hacmine göre sıraya tabii tutulabilir.

3.     Yıldırım Nikah diye bir Nikah yoktur.

4.     Bütün Nikahlar seri bir işlem ile sonuçlandırılır.

NİKAH’IN ESAS VE ŞARTLARI

1.     Nikah önceden belirtilmiş Resmi yerlerde yapılır.

2.     Gıyapta Nikah kıyılmaz.

3.     Nikah Reşit ve Mümeyyiz iki şahit huzurunda aleni olarak kıyılır.

YAŞ MEVZUATI

1.     16-17 Yaş Arası Gün,Ay,Yıl Esas olmak Kaydıyla  :  Mahkeme izni ile

2.     17-18 Yaş Arası Gün,Ay,Yıl Esas olmak Kaydıyla  :  Veli veya Vasi izni ile

3.     18 ve Yukarı Yaşlardaki doğumlular kendi rızalarıyla

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİM

            Mernis Evlenme Bildirimi ile 2 nüsha olarak 10 günlük yasal süresi içinde zimmet mukabilinde gönderilir.

EVLENME İZİN BELGESİ

            Evlenme beyannamesindeki evlenme izin bölümü, ilgilinin imzası alınarak onaylanıp kendilerine verilir. (6 ay için geçerlidir)

Paylaş