0246 511 41 26 Nöbetçi Eczane :

  İhaleler

Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen parsellerin 01.11.2023 Tarih ve 61 Sayılı Belediye Meclisi Kararı ile 03/11/2023 Tarih 65 Sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satışı ihalesi

 Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen parsellerin 01.11.2023 Tarih ve 61 Sayılı Belediye Meclisi Kararı ile 03/11/2023 Tarih 65 Sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satışı ihalesi

İLAN

SENİRKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

             Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen parsellerin 01.11.2023 Tarih ve 61 Sayılı Belediye Meclisi Kararı ile 03/11/2023 Tarih 65 Sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satışı ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. Maddesine göre Açık Artırma usulü ile 14.11.2023 Salı günü saat 14.00' dan itibaren sırası ile Senirkent Belediyesi Hizmet binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

1) İhale usulü ile satılacak parsellerin muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup ihaleye katılabilmek için 14/11/2023 tarih Salı günü saat 14.00’a kadar geçici teminat bedeli, T.C. Ziraat Bankası Senirkent Şubesi, Senirkent Belediyesi hesabına ( TR 390001000433323863045002) yatırılacaktır.

2) İhale bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacak olup her türlü alım satım vergi ve harçlar alıcıya aittir.

3) İhaleye katılmak için istenilen Belgeler

a) Nüfus cüzdan fotokopisi

b)İkametgâh Belgesi/Tebligat adresi

c)Geçici Teminat Bedeli makbuzu

d)Vekâletten İştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname örneği

e) Tüzel Kişi ise; *İhaleye katılanların noter tasdikli imza sirküleri , *Yetki belgesi *Ticari sicil gazetesi fotokopisi

f) Belediyeden alınacak borcu yoktur kâğıdı

 

4) İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünden alabilirler.

5) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.

 6) Posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan Olunur. 03.11.2023


                                              

SIRA NO

MAHALLE

ADA

NO

PARSEL NO

PARSEL ALANI

 (m²)

1m² BİRİM FİYATI

(KDV HARİÇ)

MUHAMMEN BEDEL

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

TAŞMESCİT

446

3

14,00

780,00-TL/m²+KDV

10.920,00-TL+KDV

786,24-TL

14.00

2

TAŞMESCİT

446

4

145,00

780,00-TL/m²+KDV

113.100,00-TL+KDV

8.143,20-TL

14.10

3

TAŞMESCİT

446

5

402,00

780,00-TL/m²+KDV

313.560,00-TL+KDV

22.576,32-TL

14.20

4

TURGUTLAR

200

136

1497,00

750,00-TL/m²+KDV

1.122.750,00-TL+KDV

80.838,00-TL

14.30

5

TURGUTLAR

200

137

1462,00

750,00-TL/m²+KDV

1.096,500,00-TL+KDV

78.948,00-TL

14.40

6

16 HAZİRAN

323

203

373,34

800,00- TL/m²+KDV

298.672,00-TL+KDV

21.504,384-TL

14.50

7

16 HAZİRAN

323

204

417,44

800,00- TL/m²+KDV

333.952,00-TL+KDV

24.044,544-TL

15.00

8

16 HAZİRAN

323

205

622,14

800,00- TL/m²+KDV

497.712,00-TL+KDV

35.835,264- TL

15.10

 

Paylaş