0246 511 41 26 Nöbetçi Eczane :

  Zabıta Karakolları

Zabıta Karakolları

Zabıta Komiserliğinin Görevleri

Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.


1.İlçenin esenlik ve düzenini korumak.

2.Meclis ve encümen yasaklarının uygulanmasını sağlamak

3. Tembihanelerin uygulanmasını sağlamak.

4.Yasaklara uymayanları cezalandırmak.

6.Mülki idare amirlerinin kamu düzeni ve görevi ile ilgili olarak vereceği emirleri uygulamak.

7.Dilenmeyi önlemek.

9.İlçede Temizlik ve düzeni gözetmek.

10.İçme suyunu gözetmek.

12.Esnafı denetlemek.

15.Mezarlıklar dışında ölü gömdürmemek.

20.Kanunsuz ve izinsiz yapılaşmayı önlemek.

23.Hayvan ölülerini yaktırmak veya gömdürmek.

28.Hayvan ahır ve barınaklarının sağlık koşullarını denetlemek.

29.Pazarları denetlemek.

30.İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları iş ve işlemlerini yürütmek

31.Etiket uygulamalarını denetlemek.

32.Hafta tatili uygulamalarını denetlemek.

33.Tartı ve ölçü aletlerini denetlemek.

Paylaş